History

 

 

 

 

Literature:

 

Anderson, S. & Winstanley, B. (1994). Problems and Possibilities of a Historical Thesaurus. DDA-nyt, #70, (3), 7-26.

 

Besserman, L. (1996). (Ed.). The Challenge of Periodization: Old Paradigms and New Perspectives. New York: Garland.
 

García-Marco, J. (1994). Knowledge Organization in Historical Information Systems. Advances in Knowledge Organization, 4, 81-90.

 

McCrank, L. J. (2002). Historical Information Science: An Emerging Unidiscipline. Medford, NJ: Information Today, Inc.

 

Nyström, P. (2005). Två slag av historia. Dansk Biblioteksforskning, 1(3), 33-44.  http://www2.db.dk/dbf/1Aarg_2005/05_3_nystrom.pdf

 

Nyström, P (2001). Vad är ett ämne? En diskussion kring ämnesbegreppet inom biblioteks- och informationsvetenskap utifrån exemplet historia. Uppsala: Uppsala Universitet, Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier. (Magisteruppsats). http://www.abm.uu.se/publikationer/2/2001/95.pdf

 

Towery, M. (1998). Indexing specialties: History. Medford, N. J.: Information Today, Inc.
 

 

See also: Historical Informatics (Core Concepts in LIS);  History (Epistemological lifeboat);

 

 

Birger Hjørland

Last edited: 19-10-2006

HOME