History of science and ideas  (Danish: "idéhistorie", "lærdomshistorie")

 

 

 

 

 

 

 

 

Literature:

 

Alm, M.  & Larsson, J. (2003). Den dolda disciplinen : en domänanalytisk ansats i relation till Idé- och lärdomshistoria genom ämnesrepresentationen i LIBRIS : med bibliografi. (English title: A discipline in disguise : a domain analytic approach to History of science and ideas through the subject representation in LIBRIS : bibliography included). Borås: Högskolan. (Magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Biblioteks- och Informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 2003:123). http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2003/03-123.pdf

 

 

 

See also: History of Ideas, Knowledge & Science (Epistemological Lifeboat).

 

 

Birger Hjørland

Last edited: 21-10-2006

HOME